Logo cnc obrábění Barluskat

CNC výroba
soustružení, obrábění
kovobrábění na soustruzích
a soustružnických obráběcích automatech

CNC výroba obrábění soustružení

Soustružené díly Soustružené díly Soustružené díly Soustružené díly Mosazné výrobky Kroužky

Sériová výroba obrábění

Sériová výroba nebo také masová výroba je výroba velkého množství stejných výrobků s použitím zaměnitelných standardizovaných součástek a dílů. Významným způsobem se zapojují moderní automaty, roboty s využitím CNC obrábění kovů, plastů, hliníku nebo dokonce dřeva. Sériová výroba vyžaduje velmi přesné řízení a plánování výroby, včetně navazující logistiky, toto je dnes velmi často zajišťováno pomocí počítačů a specializovaného software.

Naše CNC soustružení na zakázku

Stěžejní a úzce vyhraněný program firmy Barluskat s.r.o. je CNC strojní obrábění kovů kovoobrábění na rotačních strojích CNC soustruzích. Soustřeďujeme se především na CNC sériovou výrobu precizních rotačních dílců a součástek na CNC soustruzích. CNC soustruhy a frézky vnesly do obrábění revoluci v produktivitě. Výrobky z CNC obrobny naší firmy jsou kvalitní, přesné a při tom cenově velmi dostupné.

Firma Barluskat s.r.o. disponuje vlastními výrobními prostory, strojním a technickým vybavením. Není nám cizí rychlé CNC programování a precizní seřízení CNC obráběcích strojů, v závislosti na specifikaci a poptávce zákazníka. Dokážeme pružně reagovat na naléhavé a terminované poptávky zákazníků. Jsme schopni realizovat CNC sériovou výrobu na zakázku a vyjít vstříc Vaším požadavkům na termín zakázky, přesnost a kvalitu výrobků.

Dispozice CNC soustružení na zakázku

- Soustružíme všechny druhy materiálů, kovy, plasty, hliník
- CNC sériovou výroba na zakázku již od 500ks.
- CNC soustružení z tyčových materiálů do Ø 40mm.
- CNC soustružení z přířezových materiálů do Ø 110mm.
- Náš strojní park čítá 4 CNC automaty.

Výhody CNC obrábění

- kvantitativně vysoká produkce (i poměr kvality produktu k času spotřebovaného na jeho vyrobení)
- použití strojů, robotů, automatů, poloautomatů, soustruhů, "osvobozuje" od namáhavé, nebezpečné či monotónní práce, práce v nebezpečných či zdravotně závadných podmínkách
- rychlost výroby a přesnost jednotlivých výrobků
- redukce možné chyby člověka a "lidského faktoru"
- většina aplikací CNC sériové výroby je pečlivě navržena s ohledem na výsledek, efektivitu práce, minimalizaci odpadu


CNC obrábění soustružení sériová výroba s použitím CNC technologie obrábění kovoobrábění Zajonc

BARLUSKAT s.r.o., Oldřichovice 962, 739 61 Třinec, mobil: +420 604 617 979, mail: cnczajonc@seznam.cz, Ič: 29455766, Dič: CZ29455766

DP webdesign studio Třinec, tvorba www stránek www.dpwebdesign.cz